top of page
KVAS - Soutěž o odznak Kvalifikace armádního střelce

Celostátní soutěž SVZ ČR o získání odznaku KVAS. 

1) Soutěž je určena pro členy střeleckých spolků (v budoucnosti branných spolků) i širší veřejnost.

2) Do soutěže se přihlašuje vyplněním a podpisem "Zápočtového lístku KVAS" (ZL KVAS).

3) Při střeleckých soutěžích v průběhu roku 2019 jsou plněna cvičení AČR z pistole a útočné pušky.

4) Splnění limitů všech střeleckých cvičení je rozhodčím zaznamenáváno do ZL KVAS.

5) Po splnění všech cvičení je soutěžícímu proti předložení ZL KVAS vydán číslovaný odznak KVAS (základní-2018).

Zřizovací listina a popis cvičení
bottom of page