Klubová střelnice

KVZ Nový Jičín využívá ke své činnosti střelnici sportovně střeleckého klubu Sedlnice, která se nachází v obci Sedlnice. Jedná se o střelnici uzavřenou pro veřejnost s výjimkou výuky střelby pro nedržitele zbrojních průkazů.  Členové KVZ Nový Jičín, mají určenou dobu na střelecký trénink každý čtvrtek od 15 – 18 hod., pod dohledem správce střelnice. Členové KVZ Nový Jičín a jejich přímí příbuzní mohou v tuto dobu (čtvrtek 15-18 hod.) využívat střelnici ke střelbě bezplatně, bez souhlasu pronajímatele. Ostatní účastníci zaplatí obvyklé nájemné ve výši 100,-Kč za každou započatou hodinu převodem na účet č. 1763233309/0800 s variabilním symbolem ve formátu DDMMRRRR a pokud to bude možné uvedou do platebního příkazu textovou zprávu pro lepší identifikaci, např.: Novák Jan, KVZ, 2 os. x 2 hod.

Provozní řád      střelnice

Dodatek 1 k provoznímu řádu střelnice

Dodatek 2 k provoznímu řádu střelnice