Klubová střelnice

KVZ Nový Jičín využívá ke své činnosti střelnici sportovně střeleckého klubu Sedlnice, která se nachází v obci Sedlnice. Jedná se o střelnici uzavřenou pro veřejnost s výjimkou výuky střelby pro ne držitele zbrojních průkazů. Střelnici využívá kromě KVZ Nový Jičín, několik dalších střeleckých klubů, např. klub Western Sedlnice, MP Nový Jičín, MP Kopřivnice, Celní úřad.... Členové KVZ Nový Jičín, mají určenou dobu na střelbu každý čtvrtek od 15 – 18 hod., pod dohledem správce střelnice.  

Provozní řád      střelnice

Dodatek k provoznímu řádu střelnice